Çevre

Ürünler etilen oksit gazı ile steril edildikten sonra minimum 6 saat özel şartlandırma odalarında havalandırılmaktadır. Etilen oksit kalıntısı özel kimyasal nötrilizasyon (scrubber) işlemine tabi tutularak bertaraf edilmektedir.